Tlenek węgla - "cichy zabójca"

Opublikowano: wtorek, 26 maj 2020 r.10:43

Aktualizacja: czwartek, 26 listopad 2020 r.05:00 1 lat 8 dni

Skąd się bierze tlenek węgla (czad) i dlaczego jest niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Może to wynikać z braku dopływu zewnętrznego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu (lub innych paliw). Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka (bezwonny, bezbarwny) . Tlenek węgla blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w
czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Przyczyny zaczadzeń

 1. Nadmierne uszczelnienie mieszkania - okna i drzwi pozbawione mikrowentylacji
 2. Brak kratek wentylacyjnych lub ich zaklejanie
 3. Niesprawność przewodów kominowych
 4. Niesprawność przewodów wentylacyjnych

Co zarobić żeby być bezpiecznym?

 1. Dbaj o odpowiednią wentylację pomieszczeń, a najlepiej zapewnij niewielkie, rozszczelnienie okien
 2. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych
 3. Często wietrz pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe),
 4. Dokonuj okresowych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych
 5. Użytkuj tylko sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania i zgodnie z instrukcją producenta,
 6. Stosuj urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu
 7. Zainstaluj w pomieszczeniu czujnik tlenku węgla

Objawy zatrucia

 1. Ból głowy
 2. Zaburzenia koncentracji
 3. Zawroty głowy
 4. Osłabienie
 5. Wymioty
 6. Konwulsje, drgawki
 7. Utrata przytomności
 8. Śpiączka
 9. Zaburzenia tętna
 10. Zwolniony oddech.

Pierwsza pomoc przy zatruciach tlenkiem węgla

Nie wpadaj w panikę, kiedy znajdziesz dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości, jak najszybciej przystąp do udzielania pierwszej pomocy.

 1. Zapewnij dopływ świeżego czystego powietrza
 2. Wynieś osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostaw przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym
 3. Wezwij służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP).
 4. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, przystąp natychmiast do sztucznego oddychania