Program "Bezpieczny Olsztyn"

Program Bezpieczny Olsztyn

Opublikowano: wtorek, 26 maj 2020 r.10:14

Aktualizacja: wtorek, 30 sierpień 2016 r.10:205 lat 97 dni

Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i
Porządku Publicznego - BEZPIECZNY OLSZTYN

Mając na celu poprawienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, od 1999 roku w mieście Olsztynie funkcjonuje lokalny program prewencyjny o nazwie "Bezpieczny Olsztyn".

Program ten był kilkakrotnie modernizowany i dostosowywany do aktualnej sytuacji i potrzeb.

Obecnie, założenia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn” normują 3 akty prawa miejscowego:

 1. Uchwała Nr XXI/346/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego – Bezpieczny Olsztyn";
 2. Zarządzenie nr 233 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – "Bezpieczny Olsztyn";
 3. Zarządzenie nr 234 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania corocznej nagrody w dziedzinie "Bezpieczeństwo i porządek publiczny".

Zasadniczym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ograniczenie przestępczości w mieście Olsztynie głównie poprzez:

 • doskonalenie form i metod działania Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, poszerzanie płaszczyzn współdziałania organów Policji i Straży Miejskiej z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, społecznościami lokalnymi,
 • tworzenie klimatu dla potępiania zachowań bezprawnych, naruszających porządek publiczny i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców Olsztyna, naruszających zasady współżycia społecznego,
 • przebudowę świadomości społeczeństwa dla wspierania działań Policji, reagowania na zło i przypadki naruszania prawa.

Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – „Bezpieczny Olsztyn” jest spójny z Rządowym Programem Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań – „Razem Bezpieczniej”.

Programy pomocnicze będące częścią składową Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego- "Bezpieczny Olsztyn":

 1. Program "Bezpieczna Woda"
 2. Program "Bezpieczny Lód"
 3. Program TAXI OKO
 4. Program "Ochrona"
 5. Program "Bezdomni"

Struktura organizacyjna Zespołu ds. Realizacji „Miejskiego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego -
"Bezpieczny Olsztyn"

 1. Rada Programowa
 2. Komisje problemowe
  • Komisja Problemowa „Bezpieczny Dom i Osiedle”
  • Komisja Problemowa „Bezpieczna Szkoła”
  • Komisja Problemowa „Bezpieczna Droga” - Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Komisja Problemowa ds. Bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej
  • Komisja Problemowa ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • Komisja Problemowa ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego
  • Komisja Problemowa ds. Bezpieczeństwa w Działalności Gospodarczej
  • Komisja Problemowa ds. Popularyzacji Programu