Poradnik tramwajowy

Poradnik Tramwajowy

Opublikowano: wtorek, 19 maj 2020 r.20:48

Aktualizacja: czwartek, 6 październik 2016 r.10:505 lat 60 dni

Najważniejsze zasady tramwajowych przepisów drogowych nie tylko dla
kierowców, ale również pieszych i rowerzystów:

 1. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.
 2. Przy włączaniu się do ruchu tramwaj obowiązują te same przepisy co inne pojazdy; musi ustąpić pierwszeństwa na drodze.
 3. Tramwaj może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub jest to jezdnia jednokierunkowa.
 4. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca tramwajowi.
 5. Kierujący pojazdem musi zachować szczególną ostrożność w pobliżu oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę, a na ten przystanek wjeżdża tramwaj (albo autobus) lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zapewnić pieszemu dojście. Piesi mogą korzystać z całej szerokości jezdni na całej długości przystanku.
 6. W okolicach przystanków wiedeńskich piesi mają zawsze pierwszeństwo przed autami. Ich powierzchnia wyznaczona na jezdni nie służy do oczekiwania na tramwaj lub autobus. W tym celu należy korzystać z przystanku na chodniku. Pasażerowie powinni wchodzić na wyniesiony fragment jezdni dopiero wtedy, gdy dojeżdża tramwaj lub autobus.
 7. Jeżeli tramwaj i samochód lub rower są na tej samej drodze pod względem pierwszeństwa, pierwszeństwo ma tramwaj.
 8. Rowerzysta znajdujący się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu tramwajowi.
 9. Sygnały świetlne dla kierujących tramwajami są barwy białej i oznaczają:
  • sygnał w kształcie kreski pionowej — zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
  • sygnał w kształcie kreski pionowej migający — zakaz wjazdu; zakaz nie dotyczy kierujących tramwajami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza też, że za chwilę będzie sygnał w kształcie kreski poziomej,
  • sygnał w kształcie kreski poziomej— zakaz wjazdu za sygnalizator.
 10. Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
  • ruch tramwaju utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
  • ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator.