Pierwsza pomoc przedmedyczna

 1. Łańcuch przeżycia
 2. Algorytm postępowania:
 3. Gdy jest dostępne aed:
 4. Ocena bezpieczeństwa
 5. Reakcja poszkodowanego
 6. Udrożnienie dróg oddechowych i ocena oddechu
 7. Jeśli stwierdziłeś, że poszkodowany oddycha:
 8. Jeśli stwierdziłeś, że poszkodowany nie oddycha:
 9. Uciskanie klatki piersiowej
 10. Oddechy ratownicze
 11. Kontynuacja resuscytacji
 12. Pozycja boczna bezpieczna