Handel ludźmi

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie realizują autorski projekt działań w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013 – 2015. Hasłem projektu, którego realizacja rozpoczęła się w maju, stało się zdanie „Nie tylko dzieci dają się nabrać…”. Funkcjonariusze chcą podczas spotkań edukacyjnych z młodzieżą, poprzez artykuły, plakaty, które pojawią się w różnych punktach miasta i powiatu, przestrzec przed niebezpieczeństwami związanymi z pochopnym podjęciem decyzji o wyjeździe za granicę. Zwieńczeniem projektu będzie październikowa konferencja naukowa, która odbędzie się w obchody Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi.

Do współpracy w realizacji projektu Komenda Miejska Policji w Olsztynie zaprosiła funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie i Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES (EURopean Employment Services).

Celem projektu jest przede wszystkim:

  1. zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagrożenia wynikające z podejmowania dorywczej pracy za granicą;
  2. wyposażenie w wiedzę dotyczącą procederu handlu ludźmi oraz we wskazówki gdzie i jak szukać pomocy jeśli ktoś stanie się ofiarą tego procederu;
  3. ograniczenie przestępstw związanych z wyzyskiem i zmuszaniem do niewolniczej pracy obywateli naszego kraju;
  4. podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Koordynator projektu: Lidia Cynt
tel. sł. 89 522 47 69
Wydział Prewencji KMP w Olsztynie