Cyfrowy Olsztyn

Cyfrowy Olsztyn

Opublikowano: wtorek, 19 maj 2020 r.14:13

Aktualizacja: czwartek, 5 maj 2016 r.14:155 lat 257 dni

Cyfrowy Olsztyn to zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do podstawowych informacji
publicznych, usprawnienie przepływu informacji oraz promowanie komunikacji elektronicznej między
obywatelem a administracją publiczną.

http://cyfrowy.olsztyn.eu/