Monitoring miasta

Mapa rozmieszczenia kamerOpublikowano: czwartek, 7 maj 2020 r.12:211 lat 166 dni
O Systemie MonitoringuSystem Monitoringu Miasta Olsztyna funkcjonuje od 1 stycznia 2003 r. zapewniając całodobową obserwację miejsc szczególnie zagrożonych w mieście. Obecnie w systemie pracuje 109 kamer, czego około 70% to kamery obrotowe. Celem istnienia Systemu Monitoringu Miasta Olsztyna jest ochrona porządku i bezpieczeństwa obywateli. Zgodnie Art. 7 ust.1 pkt 14 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. […]Opublikowano: czwartek, 7 maj 2020 r.12:331 lat 166 dni