Uwaga wścieklizna!

Komunikat
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u zwierzęcia dzikiego - nietoperza.


W dniu 17.08.2021r. w badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym przez ZHW Olsztyn stwierdzono wściekliznę u nietoperza, który został podjęty z ulicy Natalii Żarskiej w Olsztynie. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wydane rozporządzenie nr 3/2814/2021 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny,
Zamieszkiwanie nietoperzy w pobliżu siedlisk ludzkich, lasów, parków i zabudowań, a nawet bytowanie w szczelinach znajdujących się w szczelinach budynków mieszkalnych jest zjawiskiem naturalnym. Nietoperze w Polsce podlegają ścisłej ochronie gatunkowej.
Nietoperze, tak jak inne ssaki są wrażliwe na zakażenie wirusem wścieklizny ale ryzyko transmisji zarazka, czyli przenoszenia wirusa między zwierzętami jest niewielkie. U chorych nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników. Nietoperze nie wykazują agresji. Kontakt fizyczny z tak zachowującym się nietoperzem może stwarzać ryzyko zakażenia wścieklizną.


W obrębie obszaru zagrożonego:

  1. Należy unikać kontaktu ze zwierzętami dzikimi.
  2. Nie dotykać zwierząt podejrzanych lub padłych, a w przypadku znalezienia na obszarze zagrożonym martwego nietoperza lub innego dzikiego ssaka należy o tym fakcie powiadomić Prezydenta Miasta za pośrednictwem Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie, policję lub powiatowego lekarza weterynarii.
  3. Psy powinny być trzymane na uwięzi, wyprowadzane na smyczy, koty trzymane w zamknięciu.
  4. Bezwzględnie należy dopełnić obowiązku corocznych szczepień psów przeciw wściekliźnie.

Za obszar zagrożony wścieklizną zwierząt wyznacza się teren Miasta Olsztyna ograniczony:
Od północnego wschodu ograniczony terenem zabudowanym osiedla Podleśna wraz z Cmentarzem Komunalnym. Od wschodu, za węzłem kolejowym wzdłuż ul. Stalowej, a następnie wzdłuż ul. Leonharda. Od południowego wschodu ograniczony obszarem osiedla Mazurskie. Od południa ul. Synów Pułku przechodząca w ul. Juliana Tuwima do al. Warszawskiej. Od południowego zachodu częścią osiedla Likusy. Od zachodu obszar ograniczony brzegiem jeziora Ukiel. Od północnego zachodu obszar obejmuje część osiedla Likusy do stacji Olsztyn-Redykajny i następnie wzdłuż granicy lasu rezerwat Redykajny.