Bezpieczny MOF

Logo Regionalnego Centrum BezpieczeństwaOpis dokumentu: Już wybraneOpublikowano: niedziela, 15 październik 2017 r.14:014 lat 6 dni
 
Mobilne Centrum KierowaniaOpis dokumentu: Dostarczone w ramach realizacji projektu "Bezpieczny MOF".Opublikowano: środa, 30 październik 2019 r.21:561 lat 356 dni
 
Podpisanie umowy na dostawę pojazdu rozpoznaniaOpis dokumentu: dokumentu - Dnia 19.09.2017r.Opublikowano: środa, 30 październik 2019 r.22:011 lat 356 dni
 
Podpisanie umowy na projekt "Bezpieczny MOF"Opis dokumentu: Dnia 28 czerwca 2017 r.Opublikowano: środa, 6 wrzesień 2017 r.11:154 lat 45 dni
 
System bezpieczeństwa na akwenach wodnychOpis dokumentu: Jezioro Ukiel, Skanda, KortowskieOpublikowano: środa, 30 październik 2019 r.22:161 lat 356 dni
 
System powiadamiania mieszkańców o zagrożeniachOpis dokumentu: Dostawa, instalacja i uruchomienie 77 syren alarmowych wraz z wyposażeniem.Opublikowano: środa, 30 październik 2019 r.22:251 lat 356 dni
 
Wizyta studyjna w Olsztynie 8-10.08.2018 r.Opis dokumentu: Projekt Bezpieczny MOF jako model współpracy w ramach II filaru.Opublikowano: poniedziałek, 27 sierpień 2018 r.22:343 lat 55 dni
 
Zintegrowany System Wspomagania SłużbOpis dokumentu: Wykonanie i wdrożenie systemu ZSWS, portalu dla mieszkańców, dwóch aplikacje mobilnych (jedna dla służb druga dla mieszkańców)Opublikowano: środa, 30 październik 2019 r.08:121 lat 356 dni