Zmiany w Organizacji Ruchu na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Barcza

Opublikowano: poniedziałek, 26 lipiec 2021 r.08:31

Aktualizacja: poniedziałek, 22 listopad 2021 r.12:00 12 dni 3 godz.

Zmiany w Organizacji Ruchu na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Barcza od 24.11.2021 roku - otwarcie wlotu w ul. Barcza

W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji - Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura - Polimex Mostostal - Trakcja, informuje, że

od dnia 24.11.2021 r. nastąpi zmiana w czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Barcza.

  1. Wlot w ul. Barcza zostanie otwarty.
  2. Przystanek Carrefour w kierunku osiedla Pieczewo przeniesiony zostanie przed skrzyżowanie z ulicą Barcza.
  3. Zmieniony zostanie przebieg dotychczasowego ciągu pieszego w obrębie skrzyżowania z ul. Barcza.
  4. Zamknięty dla ruchu pieszych zostanie dotychczas istniejący chodnik na odcinku od skrzyżowania z ul. Barcza do LO V. Ruch pieszy będzie się odbywał wzdłuż budynku mieszkalnego.

MAPA

MAPA

MAPA

Aktualizacjaponiedziałek, 22 listopad 2021 r.12:0012 dni 3 godz.

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Barcza od 16 listopada 2021 roku.

Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja – jako Generalny Wykonawca inwestycji „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”, informuje, że w nocy z dnia 15/16 listopada br. na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Barcza nastąpią zmiany w organizacji ruchu, polegające na zamknięciu wlotu w ul. Barcza na okres około miesiąca. Dojazd do osiedli położonych na ul. Barcza wyłącznie od ul. Wańkowicza. Ruch pieszych wzdłuż ul. Krasickiego na odcinku od ul. Wańkowicza do ul. Barcza odbywać się będzie po stronie przyległego osiedla jak dotychczas. Przystanek autobusowy „Wańkowicza” zostanie przywrócony do swojej pierwotnej lokalizacji. Ponadto ciąg pieszy wzdłuż ul. Krasickiego od ulicy Barcza w kierunku V Liceum Ogólnokształcącego zostaje utrzymany. O kolejnych etapach robót i zmian w organizacji ruchu będziemy informować Państwa na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia.

MAPA

MAPA

Aktualizacjawtorek, 28 wrzesień 2021 r.13:0067 dni 3 godz.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Krasickiego od 06 października 2021 roku do odwołania.

w związku ze zmianą planów Wykonawcy Robót w ramach Rozbudowy linii tramwajowych w Olsztynie, zostanie zmieniona data wprowadzenia czasowej organizacji ruchu z 29.09.2021 roku na dzień 06.10.2021 roku.  Zmiana terminu spowodowana jest wydłużeniem prac przy ciepłociągu. 

W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że

od dnia 06.10.2021 roku wystąpią zmiany w organizacji ruchu na ul. Krasickiego na odcinku od ul. Wilczyńskiego do skrzyżowania z ulicą Marii Dąbrowskiej. Ruch na tym odcinku obywać się będzie dwukierunkowo. Przystanek Wilczyńskiego – Krasickiego zostanie zlikwidowany, natomiast zostaną utworzone nowe tymczasowe przystanki w okolicy skrzyżowania z ulicą Boenigka. O kolejnych etapach robót i zmian w organizacji ruchu będziemy informować Państwa na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia.

MAPA

Aktualizacjawtorek, 28 wrzesień 2021 r.13:0067 dni 3 godz.

[Aktualizacja 23.09.2021]

Zmiana organizacji ruchu na ul. Krasickiego od 29 września 2021 roku do odwołania.

W związku z Rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że

od dnia 29.09.2021 roku wystąpią zmiany w organizacji ruchu na ul. Krasickiego związane z zamknięciem jednej jezdni na odcinku od ul. Wilczyńskiego do skrzyżowania z ulicą Marii Dąbrowskiej. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po zachodniej jezdni. Ponadto przystanek Wilczyńskiego – Krasickiego zostanie tymczasowo przeniesiony za skrzyżowanie z ulicą Boenigka. Dojazd do ulicy Sobocińskiego będzie się odbywał wyłącznie przez parking.

 

Jednocześnie informujemy, że zatwierdzono zmiany położenia ciągu pieszego na ul. Wilczyńskiego (dookoła byłej pętli) oraz poszerzenia tymczasowej drogi dojazdowej przy ul. Wilczyńskiego 2-2H z umożliwieniem parkowania po jednej stronie.

O kolejnych etapach robót i zmian w organizacji ruchu będziemy informować Państwa na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia

MAPA

MAPA

MAPA

[Aktualizacja 21.09.2021]

Zmiana organizacji ruchu na ul. Krasickiego od 23 września 2021 roku.

W związku z rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji – Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja, informuje, że:

od dnia 23.09.2021 r. zmieni się organizacja ruchu na ul. Krasickiego na odcinku pomiędzy ulicą Wańkowicza a ul. Barcza zostanie zamknięty chodnik. Ruch pieszych odbywać się będzie przez osiedle. W pełni zostanie przywrócony ruch na skrzyżowaniu ulic Krasickiego i Wańkowicza. Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej zlokalizowany poza skrzyżowaniem z ulicą Wańkowicza zostaje czasowo przeniesiony przed to skrzyżowanie. Jednocześnie zlikwidowany zostanie tymczasowy przystanek na ul. Barcza, który funkcjonował podczas zamknięcia skrzyżowania z ul. Wańkowicza.
O kolejnych etapach robót i zmian w organizacji ruchu będziemy informować Państwa na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia.

Aktualizacjaczwartek, 29 lipiec 2021 r.11:00128 dni 5 godz.

Roboty drogowe na ul. Krasickiego (ciąg pieszy i rowerowy) od 4 sierpnia 2021 r.

Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex-Mostostal – Trakcja jako Generalny Wykonawca inwestycji „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”, informuje, że:

Od dnia 04.08.2021 r. zostanie zamknięty dla ruchu chodnik i droga dla rowerów wzdłuż jezdni ul. Krasickiego na odcinku od ul. Murzynowskiego do ul. Wańkowicza. W związku ze zmianą organizacji ruchu zostały wyznaczone tymczasowe ciągi piesze i rowerowe, w tym objazd dla rowerów poza obszarem robót, od ul. Synów Pułku przez osiedle Nagórki do ulic Wańkowicza i Barcza oraz ul. Krasickiego.

Przepraszamy za czasowo wprowadzone utrudnienia, ich celem jest przebudowa tych ulic.

Aktualizacjaponiedziałek, 26 lipiec 2021 r.08:00131 dni 8 godz.

Roboty drogowe na ul. Wilczyńskiego (os. Pieczewo) od 31 lipca 2021 r.

Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex-Mostostal – Trakcja, jako Generalny Wykonawca inwestycji „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”, informuje, że:

w nocy z soboty 31 lipca br. na niedzielę 01 sierpnia br. planuje wprowadzić następujące zmiany w organizacji ruchu w mieście:

zamknięcie ul. Wilczyńskiego na odcinku od ul. Krasickiego do pętli autobusowej Pieczewo, co oznacza brak możliwości wjazdu na ulicę Wilczyńskiego z ulic: Jeziołowicza, Panasa, Wachowskiego i Turkowskiego. Przez budowę pozostanie możliwy przejazd z ul. Żurawskiego do ul. Gębika.

Dojazd do ul. Jeziołowicza pozostaje wyłącznie od ul. Krasickiego i Sobocińskiego, a do poprzecznych ulic: Panasa, Wachowskiego i Turkowskiego będzie możliwy tylko poprzez ulice Świtycz-Widackiej i Kubusia Puchatka. Do posesji osiedla „Mieszkanie w Zaciszu” powstanie droga tymczasowa łącząca z drogą do posesji ul. Wilczyńskiego 2-2H i dalej z ul. Turkowskiego.

W celu ułatwienia przemieszczanie się z osiedla w czasowej organizacji ruchu przewidziano budowę trzech rond tymczasowych na  skrzyżowaniach ulic: Krasickiego/Wilczyńskiego, Krasickiego/Herdera/Świtycz-Widackiej i Krasickiego/Kubusia Puchatka.

Pętla autobusowa przeniesiona zostanie na wyłączoną jedną jezdnię ul. Krasickiego pomiędzy ulicami Świtycz-Widackiej i Wilczyńskiego, co spowoduje też zmiany w komunikacji miejskiej. Powstanie linia autobusowa dowożąca pasażerów z tymczasowego przystanku przy skrzyżowaniu ulic Gębika/Wilczyńskiego do przystanku końcowego, w pobliże budynku przy ul. Krasickiego 9. Tam będzie można się przesiąść do autobusów jadących w kierunku centrum.

Wzdłuż ul. Świtycz-Widackiej i odcinka ul. Gębika wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Samochody będą mogły zaparkować tylko w zatokach postojowych, ale aby zrekompensować ubytek miejsc parkingowych przygotowane będą miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Krasickiego.

Ponadto otworzona dla samochodów osobowych zostanie droga przez dawny poligon, umożliwiająca dojazd do ronda na ul. Szymborskiej i dalej do ul. Pstrowskiego i obwodnicy oraz wyjazd z Osiedla Generałów przez Brzeziny, ulicami Szostkiewicza i Kalinowskiego.

Przepraszamy za czasowo wprowadzone utrudnienia, ich celem jest przebudowa tych dróg.

 

MAPA