Zalecenia Szefa OC

Opublikowano: wtorek, 24 marzec 2020 r.05:49

Aktualizacja: wtorek, 24 marzec 2020 r.07:51 1 lat 46 dni

Prezydent miasta, jako Szef Obrony Cywilnej Olsztyna, wydał szereg zaleceń, skierowanych do  dyrektorów, kierowników i prezesów zarządów olsztyńskich firm i przedsiębiorstw. Działania mają związek z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem.

Wśród najważniejszych zaleceń znalazły się: przeprowadzenie posiedzeń Zespołów Kryzysowych, przeanalizowanie  możliwości wykorzystania zakładowych Formacji Obrony Cywilnej w działaniach wynikających z przyjętych procedur.

Powinna zostać przeanalizowana możliwość ograniczenia liczby pracowników w zakładach pracy, zminimalizowanie kontaktów z interesantami oraz zapobieganie gromadzeniu się zarówno pracowników, jak i klientów firm. Poza tym powinien zostać wprowadzony system dezynfekcji m.in. klamek w miejscach, w których jest możliwy częstszy kontakt z osobami z zewnątrz. Wśród pracowników mają być propagowane informacje dotyczące zasad higieny, kontaktu z innymi osobami, a także procedury postępowania w przypadku kontaktu z osobą zarażoną, przybyłą z krajów wysokiego ryzyka albo w przypadku stwierdzenia u siebie objawów zarażenia koronawirusem.

Zalecane jest także śledzenie i wykorzystywanie informacji przekazywanych na portalu "Bezpieczny Olsztyn". W razie pytań i wątpliwości – sugerowany jest kontakt z pracownikami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.

W Olsztynie zadania z zakresu Obrony Cywilnej realizuje 97 zakładów pracy. Są 44 formacje OC, w których działa 656 przeszkolonych osób. W poprzednim roku zorganizowano 94 ćwiczenia, które objęły ponad siedem tys. pracowników.