Szczepienia - transport

Opublikowano: piątek, 15 styczeń 2021 r.12:24

Aktualizacja: środa, 10 luty 2021 r.11:00 64 dni 4 godz.

Osoby mające trudności w samodzielnym dotarciu do punków szczepień będą mogły skorzystać w Olsztynie ze specjalnego transportu. Już w piątek (15 stycznia) zacznie działać specjalna infolinia.

Polecenie organizacji transportu wydał wojewoda warmińsko-mazurski. Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie osoby, które:

a) posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z tymi schorzeniami;

b) osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Infolinia skierowana do osób zainteresowanych skorzystaniem z transportu będzie działać pod numerem telefonu 603 777 858. Będzie czynna wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

Aby zgłosić potrzebę skorzystania z transportu zorganizowanego przez miasto Olsztyn, osoby legitymujące się wcześniej wspomnianymi dokumentami, po umówieniu terminu i godziny szczepienia w wyznaczonym punkcie szczepień, powinny zadzwonić pod numer infolinii. Tam należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, nr orzeczenia o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio nr legitymacji inwalidzkiej dla tych schorzeń.

Osobie przyjmującej zgłoszenie należy podać także termin i godzinę szczepienia oraz adres właściwego punktu szczepień, do którego osoba zainteresowana ma zostać dowieziona.

Uwaga: na wskazany nr infolinii nie należy dzwonić przed umówieniem wizyty w punkcie szczepień. Potrzebę transportu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed dniem szczepienia.

Koszt organizacji transportu w 20 proc. pokrywany jest przez gminę Olsztyn. 80 proc. ma pochodzić z budżetu państwa.

Aktualizacjaśroda, 10 luty 2021 r.11:0064 dni 4 godz.