Sprawdź jakość powietrza w Olsztynie

Opublikowano: wtorek, 2 listopad 2021 r.12:00

Aktualizacja: wtorek, 2 listopad 2021 r.12:09 75 dni 11 godz.

Miasto w walce ze smogiem

Mobilny sprzęt do pomiaru jakości powietrza
Olsztyńska Straż Miejska jest wyposażona w specjalne urządzenia do pomiarów czystości powietrza. Mobilny sprzęt umożliwia kontrolę stężenie pyłów i gazów w czasie rzeczywistym, w wybranej lokalizacji. Narzędzie w rękach strażników pozwolają szybko i skutecznie wykryć wszystkich, którzy nie zważając na zdrowie własne i innych mieszkańców, palą w piecach odpadami lub innymi niedozwolonymi rzeczami, typu stare meble, zużyte pojemniki. W przypadku potwierdzenia palenia niewłaściwym tworzywem funkcjonariusze Straży Miejskiej będą wyciągać konsekwencje przewidziane prawem – pouczać, wręczać mandat (do 500 zł) lub kierować sprawę do Sądu (kara aresztu albo grzywny do 5 000 zł).

25 detektorów smogu
Każdy mieszkaniec może sprawdzić aktualny stan powietrza na swoim osiedlu. Wszystko to za sprawą czujników, które zostały zamontowane na 25 olsztyńskich osiedlach. Detektory smogu  mierzą stężenie pyłów PM2,5, PM10, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę, czyli to wszystko, co ma wpływ na tworzenie się smogu. Aktualny pomiar można znaleźć na miejskich stronach: w portalu Bezpieczny Olsztyn oraz Olsztyn.eu. Z danych korzystać będzie również Straż Miejska, która w prosty i szybki sposób sprawdzi czy na danym obszarze miasta nie dochodzi np. do spalania odpadów (na podstawie poziomów stężeń niskiej emisji pyłów PM10 i PM2,5). Tereny, gdzie zostaną stwierdzone naruszenia norm, strażnicy obejmą szczegółowymi kontrolami.

Pobierz aplikację https://map.airly.eu/pl/#latitude=53.78923&longitude=20.48608 i na bieżąco sprawdzaj stan powietrza w swoim otoczeniu.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Miasto opracowało projekt "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna". Ten strategiczny dokument zawiera  inwentaryzację źródeł niskiej emisji oraz określa środki zaradcze, mające na celu poprawę jakości powietrza do roku 2023 na terenie Olsztyna. Realizując założenia programu miasto inwestuje w ekologiczny transport zbiorowy, remonty dróg, tworzenie zielonych miejsc w naszym mieście, dofinansowywanie wymiany niespełniających normy pieców albo podłączenia się do miejskiej sieci grzewczej. Te działania mają na celu stworzenie jak najprzyjemniejszego miejsca do zamieszkania, do życia.

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA OLSZTYNA: https://www.olsztyn.eu/pl/gospodarka/plan-gospodarki-niskoemisyjnej.html

Program Czyste Powietrze
W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego,  wysoko-emisyjnego kotła grzewczego

www.gov.pl/web/klimat