Roboty drogowe na ul. Wyszyńskiego od 18 września 2021 r.

Opublikowano: poniedziałek, 2 sierpień 2021 r.15:27

Aktualizacja: czwartek, 16 wrzesień 2021 r.11:00 34 dni 21 godz.

W związku z odkrytym w przesłanym komunikacie błędem rzeczowym i jednocześnie wprowadzonymi korektami, opublikowana treść przedmiotowej informacji powinna być następująca:

Zmiana zakresu robót drogowych na ul. Wyszyńskiego od 18 września 2021 roku.

W związku z rozbudową linii tramwajowych w Olsztynie, jako Generalny Wykonawca inwestycji - Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura - Polimex Mostostal - Trakcja, informuje, że:

od dnia 18.09.2021 r. wzdłuż ul. Wyszyńskiego, na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Pstrowskiego, zostanie wyłączony z użytkowania chodnik po zachodniej stronie ulicy, od przystanku autobusowego do ul. Żołnierskiej. Od ul. Pstrowskiego i od ul. Parkingowej wyznaczony zostanie ciąg pieszy. Na tym odcinku nadal będzie funkcjonował chodnik po przeciwnej, wschodniej stronie ulicy Wyszyńskiego i przystanki autobusowe nie zmieniają swojego położenia. Ponadto przypominamy, że wzdłuż ul. Wyszyńskiego, od al. Piłsudskiego do ul. Żołnierskiej ruch pieszych nadal odbywa się po zachodniej stronie ulicy, wydzielonym pasem jezdni (po stronie ul. Parkingowej). O kolejnych etapach robót i zmian w organizacji ruchu będziemy informować Państwa na bieżąco. Przepraszamy za utrudnienia.

MAPA

MAPA

MAPA 

Aktualizacjaczwartek, 16 wrzesień 2021 r.11:0034 dni 21 godz.

Zmiana zakresu robót drogowych na ul. Wyszyńskiego od 18 września 2021 r.

Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex-Mostostal – Trakcja jako Generalny Wykonawca inwestycji „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”, informuje, że:

od dnia 18.09.2021 r. na ul. Wyszyńskiego zostanie wyłączony z użytkowania chodnik na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Pstrowskiego (po zachodniej stronie ulicy). Na tym odcinku ul. Żołnierskiej nadal funkcjonował będzie chodnik po przeciwnej stronie ulicy. Na odcinku ul. Wyszyńskiego od al. Piłsudskiego do ul. Żołnierskiej ruch pieszych odbywa się wydzielonym pasem po stronie zachodniej od strony ul. Parkingowej. Przepraszamy za utrudnienia.

MAPA

Aktualizacjawtorek, 17 sierpień 2021 r.12:0064 dni 20 godz.

Roboty drogowe –  ograniczenia ruchu na ul. Wyszyńskiego od 22 sierpnia 2021 r.

Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex-Mostostal – Trakcja jako Generalny Wykonawca inwestycji „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”, informuje, że:

w następny weekend  tj. z 20 / 21 sierpnia br. w nocy wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu na odcinku ul. Wyszyńskiego, od Al. Piłsudskiego do ul. Żołnierskiej.

Zmiany w organizacji ruchu przewidują zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu w każdym  kierunku oraz wydzielenie tymczasowego chodnika na zamkniętym pasie jezdni, tylko po zachodniej stronie ul. Wyszyńskiego (obok ul. Parkingowej). Po obu stronach ul. Wyszyńskiego chodniki zostaną czasowo zamknięte.

Ponadto w celu ułatwienia przemieszczanie się w czasowej organizacji ruchu przewidziano budowę dwóch rond tymczasowych, na skrzyżowaniu z ulicą Żołnierską oraz z Al. Piłsudskiego.

MAPA

MAPA

Aktualizacjaponiedziałek, 2 sierpień 2021 r.00:0080 dni 8 godz.

Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex-Mostostal – Trakcja jako Generalny Wykonawca inwestycji „Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie”, informuje, że:
od dnia 09.08.2021 r. na ul. Wyszyńskiego zostanie wyłączony z użytkowania chodnik na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Żołnierskiej (po zachodniej stronie ulicy – od strony ul. Parkingowej). Jednocześnie droga dla pieszych i rowerów zostanie zapewniona po drugiej, tj. wschodniej stronie ulicy Wyszyńskiego.

MAPA