Noś odblaski bądź widoczny

Opublikowano: wtorek, 26 październik 2021 r.13:05

Aktualizacja: wtorek, 26 październik 2021 r.13:10 82 dni 11 godz.

Noś odblaski bądź widoczny!

Przypominamy ustawa Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U.2013.991) nakłada na pieszych poruszających się po drogach publicznych nowe obowiązki: "Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku". 

Pozostałe obowiązki pieszego pozostają bez zmian:

  • Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych, a w przypadku ich braku z pobocza. Jeżeli pobocze jest niedostępne dla ruchu pieszego, można skorzystać z jezdni poruszając się mozliwie jak najbliżej krawędzi jezdni i ustępując miejsca nadjeżdżającym pojazdom.
  • Chodzenie lewą stroną drogi idąc po poboczu lub jezdni.
  • Poruszanie się jeden za drugim; natomiast na drogach o małym natężeniu ruchu i w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie.
  • Ustąpienie miejsca rowerowi w przypadku gdy pieszy porusza się po drodze rowerowej, za wyjątkiem niepełnosprawnych. Pieszy może korzystać z drogi dla rowerów tylko gdy nie ma możliwości skorzystania z chodnika lub pobocza. 

Mandat karny w wysokości do 100 zł., może grozić za brak odblasku poza obszarem zabudowanym, po zmierzchu.

Należy pamiętać, że w strefie zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jednakże nie zwalnia to pieszych od zachowania szczególnej ostrożności.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają  kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego

źródło: http://www.policja.pl

FOTO: http://www.policja.pl